Suriye krizine ayrıntılı bir bakış

Bağımsızlıktan Arap Baharı’na Suriye, İç ve Dış Politika / Mehmet Akif Okur - Nuri Salık
Bağımsızlıktan Arap Baharı’na Suriye, İç ve Dış Politika / Mehmet Akif Okur - Nuri Salık

“Arap Baharı” adı verilen bölgesel türbülans sürecinin en kanlı cephesine dönüşen Suriye’de, tarih henüz yazılmaya devam ediyor. Çatışmaların sona ermemesi sebebiyle her gün birbirinden farklı gelişmelerin yaşandığı ülkede, olayların net bir fotoğrafını çekmek de oldukça zor. Sıcak ve anlık hadiseler üzerinden yapılacak afaki değerlendirmeler ise, yanıltıcı olma riskini barındırıyor. Suriye ve benzeri süreçler hakkında takınılacak en tutarlı tavır, problemlerin tarihsel kökenlerine dair çözümlemeler yapmak. Bu, günümüzü anlamayı kolaylaştıracağı gibi, geleceğe de ışık tutacaktır.

Doç. Dr. Mehmet Akif Okur.
Doç. Dr. Mehmet Akif Okur.

Doç. Dr. Mehmet Akif Okur ve Dr. Nuri Salık’ın ortak editörlüğünde hazırlanan “Bağımsızlıktan Arap Baharı’na Suriye, İç ve Dış Politika” adlı kitap, tam da bu işlevi yerine getiriyor. Suriye’nin içinde bulunduğu şartların ayrıntılı bir biçimde tasvir edildiği çok sayıda makaleyi içeren eser, bu sancılı ülkenin içinden geçmekte olduğu kanlı sürecin de anlaşılmasına yardımcı oluyor.

Çalışmanın en dikkate değer yanlarından biri, Suriye devletinin iç ve dış politik tercihlerine kaynaklık eden motivasyonların sağlıklı bir değerlendirmesinin de yapılmış olması. Kitap, bu yönüyle, Suriye konusunda çalışma yapan veya okumalarını sürdürenler için çok kıymetli bir kaynak durumunda.

Bağımsızlıktan Arap Baharı’na Suriye, İç ve Dış Politika, Doç. Dr. Mehmet Akif Okur-Dr. Nuri Salık, Nobel Kitap, İstanbul, 2017