Suriye'de yabancı din adamı istihdamına doğru

Suriye'de dinî hayat Sünnîlik çerçevesinde şekillendirilmiş olsa da, İran'ın ülke içinde ciddi nüfuzu bulunuyor.
Suriye'de dinî hayat Sünnîlik çerçevesinde şekillendirilmiş olsa da, İran'ın ülke içinde ciddi nüfuzu bulunuyor.

Suriye Meclisi’ne sunulan bir yasa tasarısı, ülke içinde büyük tartışmaya neden oldu. Tam metni milletvekillerinden bir saklanan tasarının sosyal medyaya sızdırılmasıyla patlak veren tartışma, dinin tamamen devletin kontrolü altına girmesi nedeniyle yaşanıyor. Rejim yanlıları ise, “Suudi Arabistan benzeri” bir sistem kurulacağı iddialarını dile getiriyor.

Suriye Vakıflar Bakanı Abdussettar Seyyid, Devlet Başkanı Beşşar Esed ve Suriye Müftüsü Ahmed Hassûn, yan yana namaz kılarken...
Suriye Vakıflar Bakanı Abdussettar Seyyid, Devlet Başkanı Beşşar Esed ve Suriye Müftüsü Ahmed Hassûn, yan yana namaz kılarken...

Yasa tasarısına göre, Suriye Vakıflar Bakanlığı bünyesinde görevli müftüler, ülkenin bütün şehirlerindeki dinî yaşayış ve işleyişten sorumlu olacak. Dinî sohbetler, hutbeler ve hatta zekâtların toplanıp dağıtılması bile müftülerin yetki alanına verilirken, devletin sivil alanda hiçbir dinî faaliyet bırakmaması dikkat çekiyor.

Suriye'de İranlı nüfus iskanı devam ediyor.
Suriye'de İranlı nüfus iskanı devam ediyor.

Tasarının en çarpıcı noktasını ise, “gerekli görülen durumlarda” Suriye dinî makamları için istihdam edilecek kişilerde Suriye vatandaşlığı şartının aranmayacak olmasına dair madde oluşturuyor. Müftülük makamı da dâhil olmak üzere, Suriye içinde dinî hizmetlerde görev alacak kişilerin yabancı uyruklu olmasına imkân tanıyan bu istisnanın, İranlıların Suriye’deki dinî hayat üzerinde tahakküm kurmalarına yol açabileceği kaydediliyor. Suriye rejiminin üst yönetimi Şia’nın bir kolu olan Nusayrî mezhebine mensup olsa da, ülkenin dinî hayatı Sünnîlik çerçevesinde dizayn edilmişti.