NİHAYET DERGİ ZENGİN İÇERİĞİNİ ARTIK DİJİTAL YÜZÜYLE DE OKURUNA ULAŞTIRIYOR! DİNLEYİCİ OLAN SİZLERİ NİHAYET VE GZT'Yİ TAKİP ETMEYE ÇAĞRIYOR. YAZARLARIMIZ, DOĞU’DAN VE BATI’DAN SESLERİ BAŞKA YERLERDE BULAMAYACAĞINIZ İÇERİKLERLE ELE ALIYOR. STANDARTLARI TARTIŞIRKEN GÖZDEN KAÇANLARI “ÖZEL DOSYALARLA” GÜNDEME GETİRİYOR, OKUMA ÖNERİLERİ SUNMAYI DA İHMAL ETMİYOR. NİTELİĞİN EGEMENLİĞİ, KAYITLAR, HAYAT MEMAT, ÇİZGİ HİKÂYE, KÜLTÜR ATLASI, TÜRKİYE’DEN-DÜNYADAN KİTAPLAR VE HER AY MERAK UYANDIRAN DOSYA KONULARI… SİZİ SİZE ANLATAN BÖLÜMLER FARKLI KALEM, ÇİZGİ VE FOTOĞRAFLARLA DERGİNİZ NİHAYET’TE!

20.356 Takipçi
NİHAYET HAKKINDA

Alim kimdir? Kim alimdir? : Dosya konusu için okuma önerileri

"Alim kimdir? Kim alimdir? " ​: Dosya konusu için okuma önerileri
"Alim kimdir? Kim alimdir? " ​: Dosya konusu için okuma önerileri
İçindekiler
 • Osmanlı klasik döneminin belki de en önemli ilim adamlarından biridir. Çok yönlülüğü ona ilimleri kuşatıcı bir şekilde ele alma imkânı tanımıştır. Mevzuat’ül Ulum, bütün ilimleri ve bu ilimlerin âlimlerini bildiren tam anlamıyla bir “İlimler Ansiklopedisi”dir. Başlangıç için zor ama atlanmaması gereken bir eser.
 • Mevzuat’ül Ulum, Taşköprîzâde Ahmed Efendi, Üçdal Neşriyat

 • Taşköprîzâde’nin bu eseri, diğer kitaplarındaki gibi sistematik bir metod takip etmez. Ancak kitabın muhtevası, gündelik hayat pratiklerine ve düşünme biçimlerine dair pratik bir kılavuz eser sayılabilir. Hacmi, yayına hazırlayanın tercih ettiği sade ve anlaşılır dil düşünüldüğünde bir yerden başlamak isteyenlerin rahatlıkla tercih edebileceği bir eser.
 • Faydalı İlimlerin Niteliklerini Kuşatan Risale, Taşköprîzâde Ahmed Efendi,İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları

 • Takdim’den: “İslam ulemasının tarihteki yeri ve İslam toplumundaki diğer gruplarla ilişkileri üzerine bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır. Bunlardan biri olan Chamberlain’e ait bu eserde, en geniş ifadesiyle bilgi üretimi ve bilginin sosyal alanda kullanımı konuları sultan-ulema-ümera ilişkisi bağlamında Şam şehri özelinde ele alınmaktadır.”
 • Ortaçağ’da Bilgi ve Sosyal Pratik , Michael Chamberlain , Klasik Yayınları

 • İslam’ın bilgiye verdiği yüksek değerin toplumsal ve kültürel yansımalarını; ortaçağlarda eğitimin neredeyse tüm Müslümanların yaşantısında merkezî bir konuma sahip olduğunu; eğitim veren kurumların müfredatlarını ve kimler tarafından kurulup desteklendiklerini; İslami bilginin intikalinin sadece muhtelif kurumsal çatılar altında değil mekâna bağımlı olmayan kişisel ilişkilerle şekillenen bir süreç olduğunu vs. gibi temalara değindiğini söylemek, bilmem bu kitaba elinizi uzatırken terreddüt etmenizi azaltır mı?
 • Ortaçağ Kahire’sinde Bilginin İntikali, Jonathan P. Berkey, Klasik Yayınları

"Yemek ve düşünce " için okuma önerileri
İlginizi çekebilir"Yemek ve düşünce " için okuma önerileri
 • Nail Okuyucu’nun editörlüğünü üstlendiği eser, 1700-1850 yılları arasında İslam dünyasının muhtelif bölgelerinde ortaya çıkan “tecdid hareketleri”nin Batılı perspektiften nasıl göründüğüne dair bir bakış denemesi. Bu kitap aynı zamanda İslam medeniyeti, tarihi ve modernleşme tecrübesi hakkında ciddi ipuçları barındırıyor.
 • Batı Gözüyle Tecdid ,ed. Nail Okuyucu Klasik Yayınları

  • Kuruluşlarından lağvedilmelerine kadar geçen süreçte medreselerin değişimlerini ve Osmanlı modernleşmesi sürecinde karşılaştıkları meydan okumalara verdikleri cevapları bu çalışma üzerinden takip edebiliriz. Medreseler lağvedilirken tartışılan başlıklar, aynı zamanda bir zihniyet değişimine ışık tutuyor.
  • Medreseler ve Modernleşme ,Yaşar Sarıkaya ,İz Yayıncılık

  • Osmanlı medreselerinde de çok sevilen ve okutulan kitaplardan biri olan bu eser, ilim ahlakı, eğitim ve psikoloji üzerine yazılmış klasiklerimizden biridir. İlmin önemi, âlimin değeri, ilim yolundaki zorluklarla baş etmenin yolları, hafızayı güçlendiren ve unutkanlığı gideren gıdalar gibi önemli bilgiler içeren ve ilim talibinin yol arkadaşı sayılabilecek bir eserdir.
  • Ta’lîmü’l-Müteallim, Zernucî, Feyiz Yayınları