Bir buçuk derviş

Çizgi hikaye
Çizgi hikaye

Sultan II. Murad, Hacı Bayram Veli'ye kalben bağlandıktan sonra bir mektup yazar.