Türk evini anlamak için

​Türk evini anlamak için
​Türk evini anlamak için

Nihayet Dergisi'nden Türk evini anlamak kitap önerileri.

 • Edebî eserler kolektif bilince dair bize farkında olduklarımızdan daha fazlasını söyleyebilir mi? 93’te Türkiye’ye geliş gidişlerle başlayan hikâye Bertram’a bu sorunun cevabından daha fazlasını vermiş. Türk evinin aslında kimlik belirleyici ve kültürel kodları yansıtıcı olması merkezinde, romanlar üzerinden yürütülen bu çalışma Türk evi konusuna esaslı bir giriş için vazgeçilmez bir kaynak.
 • Türk Evini Hayal Etmek, Carel Bertram, İletişim Yayınları
 • “Bilge mimar” Turgut Cansever’in opus magnum’u. Üzerine çok şey yazıldı ancak Cansever’in ortaya koyduğu mimariyi inanç ve yaşamla beraber kesiştirdiğini düşünürsek, Türk evi, mimarisi ve kullanış biçimiyle bu dünyanın temel imgesine dönüşüyor, en azından bunu not edelim.
 • İslam’da Şehir ve Mimari ,Turgut Cansever, Timaş Yayınları
 • Daha önce “Türk Hayatlı Evi” kitabının elden geçirilmiş biçimi olan kitap, özellikle Türk evinin diğer kültürle etkilenme biçimini yansıtması ve “hayat”ın evin mimarisindeki merkez konumu ortaya koyması anlamında ıskalanmaması gereken temel bir kaynak. Türk evinin tarihsel seyirdeki serencamını ve yerel örneklerdeki farklılaşmayı takip edebileceğiniz bir çalışma.
 • Türk Ahşap Konut Mimarisi , Doğan Kuban, İş Bankası Yayınları
 • Yaşayan şehirler diyebileceğimiz İslam şehirleri için bir çiçek dürbünü. Armağan, bizi içine sıkıştığımız betonlaşmayı yeniden ve yeniden ele almaya davet ediyor kitap boyunca –geride bıraktıklarımıza sürekli göz kırparak elbette. Yazarın modernleşme ile hesaplaştığı denemelere baktıkça parmak ısırmamak elde mi, bilemiyoruz.
 • Alev ve Beton, Mustafa Armağan, Şule Yayınları
 • Bir eski zaman adamı Erhan. Sanki Osmanlı bakiyesinin son temsilcisi gibi tutuştuğu savaşlar, mimari mirası koruma adına sonu gelmez çabası var bu kitapta. Tabii en önemlisi anıt ve sivil mimarinin “içinden” işlevi ve ihyası süreci. Bir seviye daha üste çıkmak arzusunda olanlar için…
 • Bir Zamanlar Bursa’ydı ,Mehmed Safiyüddin Erhan , Sufi Kitap

 • Evin her köşesine yayılan denemeler toplamış Akar. Evi fethetmek, keşfetmek, seyrine dalmak için fırsatlar sunuyor bize. Nerede yaşadığımıza, nasıl yaşadığımıza, evdeki hâlimize odaklanarak konut üzerine düşünürken ıskaladığımız “insaniliği” bizim için geri çağırıyor şair; kulak kabartmak evi yeniden inşayı -en azından zihnimizde- yeniden başlatabilir.
 • Ev Hali ,Mustafa Akar, Profil Kitap

 • Türk evleri kadim zamanlardan gelen birikimin ve Osmanlı’dan kalan yüksek yaşama kültürünün eseri. Bektaş’ın anlattığına göre Türk evinin mimari yapısı aile terbiyesi üzerine kurulu ve bugünkü bütün konutlardan daha ekonomik, oldukça da esnek.
 • Türk Evi,Cengiz Bektaş, Yem Yayınları
 • Sedad H. Eldem’in ilk kapsamlı eseri. Burada eski Türk ev, konak ve saray mimarisinin çeşitli tiplerini tespit ederek bunların özelliklerini ilk defa ortaya koydu. Girişten bir alıntı: “Türk şehir ve evlerinin en büyük düşmanlarından biri de, maalesef itiraf etmek lazımdır, yeni imar hamlemizdir.”
 • Türk Evi Plan Tipleri ,Sedad H. Eldem, İTÜ Mimarlık Fakültesi
 • Bu kitap için onun “ömrünün eseri”dir denilebilir. Türk sivil mimarisinin örneklerini bir araya toplayan bu ana eserde klasik Türk evi üç dönemde incelenmekte ve konaklar, saraylar, köşklerle taş odalar üzerinde ayrı ayrı durulduktan sonra mimari elemanlarla yapı teknikleri, şehir yapısı ve bahçeler ele alınmaktadır. Eserin IV. cildinde Rumeli, V. cildinde de Anadolu evlerinin tanıtılması tasarlanmıştı.
 • Türk Evi: Osmanlı Devri ,Sedad H. Eldem, TAÇ Vakfı Yayınları
 • “O zaman daha çok evlerin sahipleri o binalarda yaşıyordu. Bu sebeple kendi yaşam biçimlerini sürdürüyorlardı. O bakımdan evler biraz daha doğal görünüyor, fazla müdahaleye uğramamış. Ama yakın zamanlara doğru bu değişmeye başladı. Artık o yörenin olmayan insan kıyafetlerini görürsünüz. Çok çocuklu ailelerin bir yaşam alanına dönüşmüş. Bütün bunlardan da çevrenin yavaş yavaş bozulduğu anlaşılıyor.”
 • İstanbul’un Kaybolan Ahşap Konutları, Reha Günay, Yem Yayınları


 • Kitabın cevaplamaya çalıştığı sorular şöyle: Anadolu'nun binlerce yıllık mekân mirası içinde, son birkaç yüzyıl içinde böylesine özellikler taşıyan bir mekân düşüncesi nasıl yaratılmıştır? Bu özgün yapı sistemi, acaba hangi nedenlerle böylesine etkili bir kimlik kazanabilmiştir? Yüzyıllar boyunca yaşatılmış olan bu mekânları kimler geliştirdi? Böyle bir sistem neden ortaya çıktı? Ve o günlerin endüstrisi olarak tanımlayabileceğimiz kaynaklardan ne yönde ve ne kadar yararlanıyorlardı?
 • Anadolu Mirasında Türk Evleri, Önder Küçükerman, Kültür ve Turizm Bakanlığı