Bir kent nasıl oluştu: Barcelona

Barcelona, 1850'li yıllarda Sanayi İnkılabı ile gelen endüstriyellerşme sonucu kontrolsüz bir nüfus artış problemi yaşıyor ve bu artış hastalıkları ve ölümleri de beraberinde getiriyor. Bunu çözmek için kent planlamasını değiştirmeyi deniyorlar ve Ildefons Cerdà bir öneri sunuyor fakat o dönemin hükümeti bu öneriye karşı çıkıyor daha sonra 1856 yılında hükümetin değişmesi ile Cerdà'nın önerisi de kabul ediliyor ve birkaç değişklikle birlikte yavaşça uygulanarak kent bugünkü halini alıyor.