BİRE-PAN ile sürdürülebilir kentler mümkün!

3 yıl süren araştırma projesinin dikkat çeken üretimi BİRE-PAN ile sürdürülebilir kentler mümkün!

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öncelikli Alanlar Araştırma Projeleri Destek Programı (BİLGİ RDI) tarafından desteklenen proje 3 yıllık araştırma sürecinin ardından tamamlandı. @bilgiofficial

Proje yürütücülüğünü Doç. Dr. Fulya Akipek'in gerçekleştirdiği BIRE-PAN Araştırma Projesi'nde mimarlık, inşaat mühendisliği ve biyomühendislik alanlarında faaliyet gösteren akademisyenler bir arada çalıştı. @birepan

Toprak mimarinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan BİRE-PAN'da; yer fıstığı kabuğu, mısır yaprağı gibi tarımsal atıklar ve bakteriler kullanılarak biyolojik katkılı toprak karışımları denendi.

Çeşitli bitkisel katkılar ve mikroorganizmaların toprak malzemeyle birleştirildiği farklı reçeteler oluşturularak toprak malzemenin dayanıklılığının artırılması hedeflendi.

Geliştirilen reçete sonucunda Fibrobeton Yapı Elemanları iş birliğiyle, Fibrobeton'un Düzce Fabrikası'nın AR-GE alanında BIRE-PAN prototip mekanı- Gözlem Odası oluşturuldu. @fibrobetonyapielemanlari