Daktiloyla yapılan sanat

@jamescookartwork ünlü tabloları daktilo çalışması ile binlerce harf, sayı ve noktalama işareti kullanılarak yeniden yorumluyor.