Dönüşen sokaklar

New York merkezli mimarlık ofisi ODA Architecture, kentin sokaklarını kamusal alana dönüştürmeyi hedefleyen bir proje tasarladı.

Erişilebilirliği ve yeşil alan kullanımlarını ön planda tutan tasarımcılar, kentsel dokudan yararlanarak iç avlular ve kamusal alanlar oluşturuyor.

İnsan ölçeğinde kurgulanan mekanlar ile daha yaşanabilir bir kent öneren proje, cadde kavramını da yeniden ele alıyor.