Dönüşüm: Yapı Kredi Kültür Sanat

İşlevi değiştirilerek yeniden kullanılan yapıları incelediğimiz Dönüşüm serisinde; 1958 tarihli ofis binasının Teğet Mimarlık tasarımıyla Yapı Kredi Kültür Sanat'a dönüşümü var.

@teget_architecture @yapikredikultursanat
__

In the Conversion series, we examine buildings that are reused by changing their functions; There is the adaptive reuse of the 1958 office building into Yapı Kredi Kültür Sanat with the design of Teğet Architecture.