İki boyutlu camın üç boyutlu sanat eserine dönüştürülmesi

İki boyutlu camın üç boyutlu sanat eserine dönüştürülmesi 🔨

Sanatçı Simon Berger, cam üzerinde çekiç darbeleriyle çizimler yapıyor. Geleneksel cam işleme yöntemlerinden farklı olarak, camı figüratif bir şekilde işlemek için yenilikçi ve dikkat çekici bir yöntem kullanıyor. Çekiç darbeleriyle oluşturduğu çatlaklar ve kırıklar, görsel olarak etkileyici imgeler meydana getiriyor. Bu teknik, camın sıradan düzlüğünden çıkarak derinliklerini keşfetmesini sağlıyor. Berger, malzemenin kırılganlığını kullanarak cam üzerinde portreler ortaya çıkarıyor. Bu yöntem, yıkım yoluyla güzelliğin ortaya çıkmasına izin verirken sanatın merak ve hayranlık uyandırıcı gücünü vurguluyor.

@simonberger.art
Video düzenleme: @lutolf.media

----

Transforming two-dimensional glass into a three-dimensional work of art 🔨

Artist Simon Berger creates drawings on glass with hammer blows. Unlike traditional glass processing methods, he uses an innovative and remarkable method to process glass in a figurative way. The cracks and fractures he creates with hammer blows create visually impressive images. This technique allows the glass to leave its ordinary flatness and explore its depths. Berger uses the fragility of the material to create portraits on glass. This method allows beauty to emerge through destruction, emphasizing the power of art to inspire wonder and awe.