T.C. Ulan Batur Büyükelçiliği İkametgah Binası’nın İlginç Hikayesi

Hem devlet temsilinin, hem de aile yaşantısının aynı çatı altında toplandığı bir yapı tasarlamak mümkün mü?

Mimar Han Tümertekin, tasarladığı T.C. Ulan Batur Büyükelçiliği İkametgah Binası'nın ilginç hikayesini bizlerle paylaşıyor.