Timelapse görüntülerle maket yapımı!

Teknolojinin gelişmesyle birlikte geleneksel, fiziksel maketin yerini bilgisayar ortamında yapılan 3 boyutlu görseller aldı.
Mimar Farshad Mehdizadeh tarafından tasarlanan bu yapının ölçekli maketinin yapım aşamalarına gelin birlikte bakalım.