Huylarımız da genetik mi?

Herkes duymuştur diye tahmin ediyorum. Bir ortamda özellikle küçük çocukların olumlu veya olumsuz özelliklerinden dolayı, akrabalardan birisine benzediği söylenir. Peki bu gerçek olabilir mi? Yani insanın kaşı, gözü, boyu posu gibi halleri nasıl akrabalarına benzerse, davranışları da hiçbir zaman birlikte vakit geçirmediği halde akrabalarına benzer mi?

Tam da bu alanla ilgilenen bir bilim dalı olduğunu öğrendik: Epigenetik.

Peki Epigenetik bu duruma ne diyor?