1944 Kırım Tatar Sürgünü

15 dakikada vatanınızdan sürgün edildiğinizi düşünün. Bir film sahnesinden veya bir roman kurgusundan bahsetmiyorum. Gerçek bir olaydan Kırım Tatar sürgününden bahsediyorum. Kırım'ın Osmanlı hâkimiyetinden çıkmasıyla başlayan Kırım Tatar Türk halkının acısı hiç dinmedi. Sovyet idaresinin 8 Mayıs 1944 yılında aldığı sürgün kararının ardından 15 dakika içerisinde vagonlara doldurulan yaklaşık 250 bin civarındaki Kırım Tatarı genç, yaşlı, çocuk demeden aç ve susuz bir şekilde üç günde Orta Asya'ya sürgün edildi. Hiçbir insani şartın olmadığı vagonlarda en az 150 bin kişi vefat etti. Sürgün yerlerinde yaşam ve barınma noktasında sıkıntı çeken Kırım Türkleri, vatanlarından uzaklaşmış olmanın verdiği acıya, bir gün tekrardan vatanlarına kavuşma umuduyla dayandılar.