Kafkasların Şeyhi: İmam Mansur

📌Kafkasya'da bağımsızlık mücadelesinin fitilini müridizm hareketinin lideri Şeyh Mansur ateşlemişti. Nakşîbendîliğin bir koluna intisap eden Çeçen asıllı Şeyh Mansur, Kafkas halklarını direniş için birleştirmeyi başardı. ✍🏻Şeyh Mansur'dan Şeyh Şâmil'e Müridizm Hareketini Prof. Dr. Mustafa Budak yazdı.