Kanûnî, 1563’te İstanbul’da yaşanan sel felaketinden nasıl kurtuldu?

Kanûnî, 1563'te İstanbul'da yaşanan sel felaketinden nasıl kurtuldu?