Sultan II. Selim'in Harem-i Şerif fermanı

'Kâbe'de yüksek bina yapılmasın' emrini veren padişahı duymuş muydunuz?