AA verileri nasıl ulaştırıyor?

Anadolu Ajansı sandıklardan çıkan seçim sonuçlarını nasıl ulaştırıyor?