Birlik olmadan iman korunmaz

'Kişi dostunun dini üzeredir' hadisinin ortaya koyduğu anlayışa göre, yaşantılar birer dindir. Kişinin dostu ile kim olursa ona benzeyeceği için de İslam dini, arkadaşlarımızı seçme hususunda bize yol göstermiş ve inanların birbiriyle dostluk bağı kurmasını emretmiştir