Cumhuriyet aydınlarının fikir yapısı

Cumhuriyet aydınının asıl özelliği, dine karşı olmaktır. Bu karşı olma 'laiklik' kavramı ile perdelenir. Cumhuriyet aydını asla objektif manada laik değildir. Laiklik, dinin devlete karışmaması fakat devletin dine müdahalesi şeklinde anlaşılır. Hatta dinin hayatın dışına çıkarılması da bu anlayışa dahil edilebilir. Çok köklü bir dinî geleneğe varis olan bir ülkede laikliğe sığınmış iki arada bir derede kalan şahsiyetlerin olması kaçınılmazdır. Son zamanlarda, Türkiye'de en uzun süre Eğitim Bakanlığı yapmış olan Hasan Âli Yücel'le ilgili övücü yayınlara şahit oluyoruz. 1950'lilerde Hasan Ali Yücel'le ilgili bu kadar olumlu yorum yoktu. Din karşıtlığı sorgulanır, komünist olduğu iddia edilir. Hasan Âli'nin bakanlığı döneminde ilk baskısı yapılan Türkçe Sözlük'te “Kemalizm türkün dinidir” ibaresine boşuna yer verilmedi.Yazıda eğip bükmeden Nutuk'un kutsal bir metin olduğu söyleniyor. Kut-kutsal-mukaddes dinin alanına giren bir kavramdır. Ona göre, Mustafa Kemal'in hayatının tarihimiz açısından tartışmalı bir dönemini anlattığı Nutuk'ta milletin hayat sistemi vardır. Yani nasıl yaşayacağımız, düşüneceğimiz, inanacağımız Nutuk'ta ortaya konulmuştur.