Türkiye'nin yeni stratejisi: İhracat odaklı ekonomik kalkınma planı

İhracat odaklı ekonomik kalkınma planı, yeterli doğal kaynaklara sahip olmayan ülkeler tarafından kullanılıyor. Doğal kaynağın yokluğu nedeniyle elde edilemeyen sermaye, yabancı yatırımcının ülkeye gelişiyle kazanılıyor. Peki, Türkiye'nin bu planla ulaşmak istediği hedef ne?