Merhamet

Sevimli geyiğin merhametli bir insan tarafından kurtarılma anı.