Bir kayayı güzel bir lavaboya çevirmek

Keşke bu kadar yetenekli olsak...