Yok böyle sevgi gösterisi

2 aslan, kendilerini izlemeye gelen kadını sevgileriyle öldürüyordu.