25 yıl önce Instagram olsaydı nasıl görünürdü?

Windows 95'in kullanılmaya başlandığı dönemlerde eğer 'Instagram olsaydı nasıl görünürdü?' sorusuna cevap animasyon videosu ile veriliyor. 25 yıl öncesinde Instagram'ın o dönem ki grafiklerle nasıl görüneceğini anlatan bu animasyon çalışması da oldukça dikkat çekici.