Ağaçların sahil kesimlerinde hayat kurtaran etkisi

Sahil kıyılarındaki yerleşim alanlarında büyük hasar meydana getiren tsunami gibi doğal afetlerin etkileri ağaçlandırma yapılarak azaltılabilir.