Ankara ismi nereden geliyor?

Bu konuyla ilgili çok fazla rivayet var. Bunlardan en çok bilineni de Frig Kralı Midas ile ilgili olan. Midas, bölgede deniz çapası buluyor. Frigce dilinde deniz çapası 'Anker' olarak geçiyor. Bu yüzden bölge bu ismi almış ve zaman içerisinde Ankara haline dönüşmüş. Bir diğer yaygın hikaye ise Frigçe 'ankas' kelimesi. Karışık anlamına gelen bu kelimeye 'kayalık, dar boğaz' anlamları verilmiş. Bir vadi yanında kurulmuş olan Ankara şehrinin fiziki görünümünün bu hikaye ile benzediği söyleniyor.