Aynı karede iki farklı dünya

Ünlü fotoğrafçı Johnny Miller; Mexico City ve Cape Town şehirlerinde birbirine bitişik zengin ve yoksul mahalleleri drone ile fotoğrafladı. Johnny Miller çalışmasının amacını ise, insanların eşitsizliği konuşmasını teşvik etmek olarak belirtiyor.