Azerin, Çırpınırdı Karadeniz'in hikayesini anlattı

Zamanında Ermenilerin bu şarkıyı kendine mal ettiğini belirten Azerin, şarkının bugün hak ettiği yerde olmasındaki hoşnutluğunu dile getirdi. Azerin aynı zamanda Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliğinden de bahsetti. Tarihte böyle büyük bir kardeşliğin olmadığını söyleyen Azerin, Çırpınırdın Karadeniz türküsü ile bu kardeşliğin pekiştiğini ifade etti.