Bizanslı tarihçi İstanbul'un Fethi'ni nasıl anlattı?

Sultan II. Mehmed, 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u aldı ve Doğu Roma İmparatorluğu'na son verdi. Bizanslı tarihçi Doukas, fetihten önceki hazırlık sürecini, Macar Urban'ın neden Türkler için top döktüğünü ve II. Mehmed'in azmini 'Historia' adlı eserinde anlatmıştı. Her ne kadar dönemin en önemli birincil kaynaklarından biri olsa da, Doukas'ın kayıtlarında Bizans bakış açısını görmek mümkündü. Fatih Sultan Mehmed'in büyük zaferi, Doukas için büyük bir felaketti. Ona göre Hristiyan aleminin sonu gelmişti. Ancak ne onun ne de Bizans halkının korktuğu oldu. Fatih Sultan Mehmed, Batılı bakış açısıyla hazırlanan popüler dizilerde anlatılanların aksine, halka son derece hoşgörülü davranacak ve İstanbul'u farklı inançlardan insanların bir arada yaşadığı bir kültür merkezi haline getirecekti.