Hümanizm nasıl ortaya çıktı?

Hümanizm, Orta Çağ'ın din ağırlıklı ve kilise baskısı altında şekillenmiş düşünce sistemine karşı klasik çağlara yani Eski Yunan ve Roma'ya doğru yönelen ve bu kaynaklardan beslenen bir entelektüel akımı ifade ediyor. Hümanist düşünürler ve sanatçılar klasik dünyanın kaynaklarına ve metotlarına dayanan bir eğitimin ön plana çıkması gerektiğini savunuyorlardı. Rönesans'ın 'yeniden doğuş' anlamına geldiğini belirtirsek klasik düşünceye dönüşü ifade eden hümanizmin neden bu dönemin en temel unsuru olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Rönesans çağı olarak belirttiğimiz 1400'lü yıllara gelmeden önce üç İtalyan şair Dante Alighieri(1265-1321 CE), Petrarch, ve Giovanni Boccacio (1313-1375) hümanist düşüncenin temel dinamiklerini eserlerinde ortaya koymaya başlamışlardı. Yeni tipte bir insan tarifi yapan hümanist düşünce akımı bilimden edebiyata, şiirden tarihe etkilerini birçok alanda hissettirse de bugün bile herkesi hayran bırakan en önemli eserleri klasik dünyadan ilham alan mimar ve heykeltıraşlar ortaya koydu.