İklim değişikliği kimi milyoner ediyor?

İklim değişikliği konusu en fazla manipülasyonun yapıldığı konulardan biri. Bir yerde sistematik şekilde yanlış bilgiler yayılıyorsa, orada mutlaka bundan çıkar sağlayan da birileri mevcuttur. Öyleyse iklim değişikliği konusunda yanlış bilgilerle ülkeler ve kamuoyu üzerinde kasıtlı şekilde baskı kuranlar kimler ve bu konudan ne çıkar sağlıyorlar?

Bu konuda krizi fırsata çevirenleri Propaganda serimizde Murat Soydan üç başlıkta anlattı.