İznik'te dünya tarihi nasıl değişti?

Tarihin dönüm noktalarından biri, İznik'te İmparator Konstantin'in emriyle gerçekleşti. Hristiyanlığın en önemli konularının tartışıldığı konsilde, Teslis İnancı kesinleştirildi. Arius adlı din adamının teslise karşı çıkması sonucunda ortaya çıkan tartışmalar, pek çok Hristiyanın aforoz edilmesine neden oldu. I. İznik Konsili'nin Hristiyanlık tarihindeki önemi tartışma götürmez bir nitelikte. Söz konusu konsil, daha önce var olan ve Hristiyan toplumları tarafından müsamaha ile karşılanan çeşitli görüşlerin tek tipleştirildiği, farklılıkların din dışı ilan edildiği milli kilise ve imparatorluk kiliselerinin de başlangıcı sayıldı. Konsilin toplanma sebebi ve konsilde tartışılan konular, sadece Hristiyan kaynakların değil aynı zamanda İslâm kaynaklarının da üzerinde durduğu önemli konular olmuştur. Mezheplerin ortaya çıkışının temeli ve ayrılıkların esası burada şekillendi. Ayrıca Konstantin'in Pagan mı yoksa Hristiyan mı olduğuna dair tartışmalar da daha çok alevlendi. Konsilin sonucunda din adamlarının görevleri, Hz. İsa'nın konumu ve tatil günleri gibi konular kesin sonuca ulaştı.