Kaygıyla baş etmenin yolu: Paradoksal Niyet

Kaygı ve korkuyla başa çıkmak çoğu kişi için zor olabilir. Ama aslında kolay bir yöntemi var: Paradoksal Niyet