Kosova neden önemli?

1389'da Kosova Ovası'nda büyük bir savaş meydana geldi. Türklerin egemenliğinde yaşamak istemeyen Balkan prensleri ittifak kurmuştu. Sultan I. Murad, bunun üzerine, Balkanlardaki Türk hakimiyetini kesinleştirmek için Kosova'ya doğru yola koyuldu. Çetin geçen savaşın ardından, Sırp Prens Lazar öldürüldü. Bu ölüm Sırpları derin bir yasa boğdu. Kilise, ağıtlar yakmaya ve asırlar boyunca anlatılacak efsaneyi yaymaya başladı.