Laiklik elden gidiyeah diyen dayıdan dolar yorumu

Sokak röportajıyla Türkiye gündemine oturan dayının dolar yorumu sosyal medyayı salladı.