Liberalizmin temeli olan üç büyük olayı biliyor muydunuz?

İlk kez 18. yüzyılda Aydınlanma Çağı ile görünür hale gelen liberal düşüncenin kökleri aslında çok daha eskiye uzanıyor. İngiltere'de 1688'de Kral II. James'in kızı ve damadı tarafından tahttan indirilmesiyle sonuçlanan Muhteşem Devrim, 1776 'da yaşanan Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve 1789'da gerçekleşen Fransız İhtilali, liberalizmi tetikleyen dönüm noktalarıydı.
İngiliz filozoflar Thomas Hobbes ve John Locke ise bu ideolojiyi şekillendiren isimlerdi. John Locke, Toplumsal Sözleşme'yi yazarak liberalizm teorisini açıkça ortaya koydu.
Liberal düşünce, yalnızca Avrupa'da etkili olmadı. Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat ve Islahat Fermanları, Meşrutiyet'in ilanı gibi gelişmeler liberalizmin ilk yansımalarıydı.