Mağdur çocukların sıcak yuvası: ÇODEM

Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı Türkiyenin farklı şehirlerinde Çocuk Destek Merkezleri (Çodem) açtı. Bu merkezler çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere hizmet vermektedir.