Musul'da kullanılan fosfor bombası tam bir 'katliam'a yol açmıştı

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır. Beyaz fosfor olarak da bilinen bu bileşen çok reaktif bir maddedir. hava ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşur; bu nedenle yangın ve el bombalarının yapımında da kullanılır. hava ile temasında tutuşuyor olması sebebi ile su altında saklanır.