Savaşın arkasında ne var? (İsrail nasıl kuruldu?)

“Hiç kimse bir milleti bir yaşam alanından diğerine yerleştirebilecek kadar varlıklı veya güçlü değildir. Onu sadece bir fikir başarabilir, bir devlet fikri…' ( Theodor Herzl)

Bu ifadelerden yaklaşık yarım asır sonra Filistin'de İsrail devleti kurulacak, Theodor Herzl'in adı İsrail Bağımsızlık Bildirisinde Yahudi devletinin manevi babası olarak ilan edilecekti. Ancak Yahudi devletinin kuruluşu kolay olmayacaktı. Zira böyle bir devletin kurulması için öngörülen tarihte Filistin'de Yahudi nüfusu son derece zayıftı. Öyle ki, 19. yüzyılın son çeyreği itibariyle Filistin'de yaklaşık 15-20 bin civarında Yahudi yaşıyordu ve bu Filistin'de yaşayan toplam nüfusun sadece yüzde 3'üydü…

Bir asırdan fazladır devam eden İsrail'in Filistin'i işgali nasıl başladı? Yaşadıkları her ülkede azınlık olan Yahudiler nasıl devletleşti? Araplar topraklarını sattı mı? Hepsini ve daha fazlasını 10/ON Orta Doğu serisinin yeni bölümünde Feyza Gümüşlüoğlu sizin için anlattı.