Şehzade Mustafa neden öldürüldü?

Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü ve parlak dönemlerinden biriydi. Hanedanın en uzun süre tahtta kalan padişahı, kazandığı başarıların ve fethettiği toprakların yanında oğlunu ve en yakın arkadaşını idam ettirmesiyle de tarihe geçti. Önce güç zehirlenmesi yaşayan Pargalı İbrahim, daha sonra isyan etmesinden şüphelendiği oğlu Şehzade Mustafa, Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle öldürüldü. Şehzade Mustafa, Osmanlı'nın tahtsız padişahı olarak biliniyor, halk ve yeniçeri tarafından çok seviliyordu. Hatta Kanuni'nin artık yaşlandığını ve imparatorluğu iyi yönetemediğini düşünen kesimler, Şehzade Mustafa'nın tahta çıkmasını istiyordu. Tüm bunlar olurken kendi şehzadelerinin tahta çıkması için uğraşan Hürrem Sultan da boş durmadı. Rüstem Paşa ile ittifak kurarak Kanuni'yi Mustafa'ya karşı dolduruşa getiriyordu. Bu sırada Şehzade Mustafa da bazı stratejik hatalar yapıyor, padişahlık alametlerini gösteriyordu. Sakal bırakıp tuğ dikmesi Kanuni'yi iyice şüphelendirmişti. Sonunda oğluna güvenini iyiden iyiye kaybeden I. Süleyman, onu yedi dilsiz cellat ile bıraktı. Şehzadenin ölümü yeniçeriyi, halkı ve saray erbabını büyük üzüntüye boğdu.