Tapınak Şövalyeleri'nin gizemli tarihi

I. Haçlı Seferi'nden sonra Kudüs'te bir krallık kuran Hristiyanlar bölgede kalıcı olmak için çalışmalara başladı. Kontluk, askeri güç ve nüfus bakımından dönemin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktı. Kudüs Haçlı Krallığı kurulduktan sonra, sefere katılmış olan Hristiyan nüfusun önemli bir kısmı Avrupa'ya geri dönmek istiyordu. Şehirden zorla çıkarılan Müslümanlar da henüz Kudüs'ün etrafından uzaklaştırılamamıştı. Bölgede kalmayıp Avrupa'ya dönme konusunda ısrarcı olan bu Haçlı nüfusu, kontluğun demografik açıdan zayıflamasına sebep oluyordu. İşte tüm bunlar Tapınak Şövalyeleri'ni ortaya çıkardı. Örgüt, Kutsal Topraklar'ın güvenliğini sağlama ülküsüyle Hugh de Payens'in önderliğinde 9 kişilik bir şövalye grubuyla kuruldu. Hakkında az kaynak olması, örgütü iyice sır dolu bir yapılanmaya dönüştürmüştü. Yine de örgüt hakkında üç ana kaynak vardı. Surlu William'ın Kroniği, Süryani Michael'in Vekayinamesi ve İngiltere Başdiyazkozu Walter Map'ın eseri. Üç kaynak da örgütün kuruluşunu farklı anlatıyordu. Mesela Surlu William, kurucu kadronun dokuz kişi olduğunu söylerken Süryani Michael 30 kişi olduklarını iddia ediyordu. Walter Map ise kurucu kadro sayısından hiç bahsetmiyordu.