Tarihin en kanlı taht oyunu

İngiltere ve Fransa arasında yaşanan hanedan çatışmaları sonucunda 116 yıllık savaşlar dizisi başladı. Kimi zaman yapılan barış antlaşmaları ve evliliklerle gerilim azalsa da bir asır boyunca tam olarak son bulmadı. Avrupa, sürecin sonunda oldukça yıpranmıştı. 116 yılın sonunda İngiltere Güller Savaşı'na girerken, savaş teknolojilerinde büyük yenilikler yaşandı.