'Üzerime bir kubbe ve âsâr binâlar etmen'

1675-1676 yıllarında İstanbul'a gelen George Wheler ve Jacob Spon, Köprülü Mehmed Paşa'nın türbesindeki kubbenin yıkımına dair bazı rivayetler duydular. Buna göre, Köprülü Mehmed Paşa oğlu Fazıl Ahmed Paşa'nın ve IV. Mehmed'in rüyasına girmiş. Ateşler içinde yandığını ve su istediğini söyleyerek yalvarmış. Bunun üzerine Fazıl Ahmed Paşa, ulemanın tavsiyesiyle yağmur suyunun babasına ulaşabilmesi için türbenin kubbesini yıktırmış. Rüya motifiyle anlatılan bu efsane, aslında açık türbe yapısının meşrulaştırılması için kullanılmıştı.