Afgan kızların kaderi: Baça Poş

Gerçek kimliğinizi saklayarak yaşamak nasıl bir duygudur sizce? Dünyanın pek çok bölgesinde katı gelenekler, değişmeyen zihniyetler insanların hayatını şekillendirmeye devam ediyor. 'Baça Poş', ataerkil sistem Afganistan'daki örneklerinden biri. Peki nedir bu gelenek? Neyi amaçlar?