Aleviyye Tarikatı

İbnü'l Arabi, İbnü'l Fârız gibi sûfilerin fikirlerini, özellikle vahdet-i vücûd anlayışını öğretilerinde temel alan Aleviyye Tarikatı; kurucusu Ahmed el-Alevi'nin rüyasında, Hz. Ali'nin kendi ismini kullanarak bir tarikat kurmasını istemesiyle ortaya çıkmıştır. Kendisi de el-Alevi nispesi ile anılan Ahmed el-Alevi'nin yaşadığı zamanda tüm Kuzey Afrika'ya yayılan tarikat, dünyanın dört bir yanında çalışmalar yapan müritleri sayesinde genişlemeye devam etmektedir.