Doğu'yu resmetmek

19'uncu yüzyıl Avrupa'sında yaşayan ressamlar artık aşina oldukları Batı manzaralarından sıkılmaya başlarken, ilgilerini; onlara gizemli, egzotik ve büyülü gelen Doğu'ya doğru çevirmeye başladılar. Bu ressamların fırçalarından dökülenlerle, Batı'daki Doğu algısını belirleyen Oryantalizm akımı ortaya çıktı.