Gelenekselci Ekol

Başlıca temsilcilerini Rene Guenon, Martin Lings, Frithjof Schuon, Titus Burckhardt, Seyid Hüseyin Nasr gibi isimlerin oluşturduğu; Avrupa'dan İslam dünyasına doğru seyreden birçok ihtida hikâyesini barındıran, sadece İslam'a değil kökleri batînî bir mahiyeti olan her dine ulaşan ve dünyada özellikle modernlik karşıtı duruşuyla ilgilere mazhar olan 'Gelenekselci Ekol'e dair...