İbadiyye Mezhebi

Günümüzde Hariciliğin yaşayan tek kolu olan İbadiyye Mezhebi, Umman halkının çoğunluğunun bağlı olduğu bir mezheptir. İslâm dünyasında çok da bilinmeyen bu mezhep, Umman'ın yanı sıra Yemen'de ve Mağrib bölgelerinde de yaygındır.